Polityka fiskalna państwa - adamglaz.pl

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Polityka fiskalna państwa

Ekonomia

AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE
WYDZIAŁ EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
                                         
autor: Adam Głaz
             
temat:
POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA A ROZWÓJ MAŁYCH POLITYKA I ŚREDNICH
PRZEDIĘBIORSTW W UNII EUROPEJSKIEJ      


                                                                                            Praca napisana pod kierunkiem
                                                              Prof. dr hab. Jerzego Mikułowskiego  Pomorskiego
                                                       


 

Spis treści:                                                                                                                                str.


Wstęp.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

ROZDZIAŁ I  DEFINICJA POLITYKI FISKALNEJ I RODZAJE PODATKÓW

                  1.1. Polityka fiskalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 5
                      1.2. Pojęcie i funkcja podatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
                      1.3. Klasyfikacja podatków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . 9
                                           1.3. a. Podatek przychodowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .10
                                           1.3. b. Podatek dochodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .10
                                           1.3. c. Podatki majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
                                           1.3. d. Podatki od wydatków  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
                                           1.3. e. Podatek od wartości dodanej (VAT). . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .12
                                           1.3. f. Podatki bezpośrednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
                                           1.3. g. Podatki pośrednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14


ROZDZIAŁ II  SYSTEMY PODATKOWE W WYBRANYCH KRAJACH
                          EUROPEJSKICH
                     2.1. System podatkowy Polski przed rozpoczęciem transformacji gospod. . . . . . . . . . . . . . . . 16
               2.2. System podatkowy w Polsce stan na rok 2005 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
                                           2.2. a. Podatek dochodowy od osób fizycznych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
                                           2.2. b. Podatek dochodowy od osób prawnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
                                           2.2. c. Podatek od towarów i usług
VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
                     2.3.  Niemiecki system podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
                     2.4.  System podatkowy Węgier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .38
                     2.5.  System podatkowy Wielkiej Brytanii .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .46
ROZDZIAŁ III  MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU UE  
                 3.1. Pojęcie przedsiębiorstwa i jego podstawowe klasyfikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
                                            3.1. a. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
                                            3.1. b. Polityka państwa wobec małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce . .. . . .60
                     3.2. Uniknie podwójnego opodatkowania-podstawa działania MSP na rynku UE . . . . . . . . . 62
                                            3.2. a. Metody unikania podwójnego opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 63
                     3.3. Import towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
                     3.4. Import usług  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
                     3.5. Czasowy przywóz towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 70
ROZDZIAŁ IV POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA A MSP
                  4.1. Wpływ rozwiązań podatkowych na funkcjonowanie MSP
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Polskie Akty Prawne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Bibliografia
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 87

 

Wstęp

Każdy czas także ten dzisiejszy wymaga swoistego spojrzenia na  bieżące problemy.
Dzisiejsza gospodarka światowa opiera się na działalności ludzi przedsiębiorczych, którzy biorą „swój los w swoje ręce”, na ludziach zakładających własne małe i mikro-firmy i ciężko pracujących aby polepszyć swój byt nie tylko materialny. Napotykają oni na swojej drodze rożne przeszkody, publiczno – prawnych lub ze zwykłą ignorancją urzędniczą.
   W pracy niniejszej chcę przedstawić:
• obowiązujące uregulowania prawne w tej dziedzinie na obszarze Unii Europejskiej,
• sytuację w wybranych krajach a czasami obciążenia nie do przebycia. Państwo będące organizacja składającą się z ludzi powinno im w tym pomagać ale często zamiast pomocy,  przedsiębiorcy napotykają na swojej drodze  „kłody pod nogami” rzucane przez współobywateli, przejawiające się w zbytnich obciążeniach,
• stan naszego systemu podatkowego,
• a także krótką ocenę rzeczywistego wpływu polityki fiskalnej państwa na rozwój przedsiębiorczości.
      Podstawą do opracowania niniejszej pracy były materiały źródłowe a zwłaszcza akty normatywne w postaci ustaw sejmowych.
Istotnym uzupełnieniem były opracowania naukowe, w tym zwłaszcza:

- A. Pomorska , J. Szołno-Koguc, K. Wójtowicz  Proces dostosowania polskich podatków pośrednich do standardów UE,  Wydawnictwo Uniwersyteckie MCS Lublin 2003 r.

- H. Litwińczuk, Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych, Warszawa 1996 r.

- Małe i średnie przedsiębiorstwa w systemach podatkowych wybranych krajów europejskich, praca zbiorowa pod red. Sławomira Pycińskiego,  wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001 r.

Dodatkowe informacje zaczerpnięte zostały z internetu:
-http://www.parp.gov.pl/, - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
- http://www.mofnet.gov.pl/ .- Ministerstwo Finansów,
oraz ze stron internetowych wybranych ambasad krajów opisywanych.
   Praca ta w niczym nie wyczerpuje problemu  sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej oraz wpływu fiskalizmu państwowego na ich funkcjonowanie, gdyż problem ten ma naturę dynamiczną i podlega ciągłym zmianom.


czytaj dalej .........  - dostęp do treści pracy tylko po rejestracji i zalogowaniu.


 
 
Polecane
  • Fundacja pomocy Dzieciom "KRZYK"
  • Rada Osiedla "Nadstawna"
  • Biłgorajskiego Stowarzyszenia Kulturalnego imienia I. B. Singera
  • Amnesty International
  • Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego